Termeni si condiții

ARTICOLUL 1 - SCOPUL

Termenii și condițiile generale de vânzare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri si servicii de către ASEYDA COSMETIC BOUTIQUE S.R.L., prin intermediul magazinului virtual https://www.aseyda.ro către cumpărător si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

ARTICOLUL 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin plasarea unei comenzi electronice pe site-ul https://www.aseyda.ro, sau telefonice, cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vanzatorul isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

·         Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare)

·         Specificatiile cumparatorului (acolo unde este cazul)

In cazul campaniilor cu limitare a numarului de produse per client ( clientul fiind definit ca acelasi consumator, aceeasi persoana juridica (nume de companie), acelasi numar de telefon, aceeasi adresa de livrare, aceeasi adresa de facturare), plasarea mai multor comenzi avand comune oricare din situatiile mentionate anterior duce la anularea acestora.

Daca vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor comenzii. Acceptare comenzii de catre vanzator se considera finalizata atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea vanzatorului catre cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui contract.

ARTICOLUL 3 - VALABILITATEA

Prezentul contract intra in vigoare la emiterea facturii de catre vanzator. Informarea despre emiterea facturii se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind certificatul de garantie emis de catre vanzator sau un furnizor.

ARTICOLUL 4 - EXTINDERERA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat in comanda si va livra bunurile si serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile cumparatorului;

Informatiile prezentate pe site-urile vanzatorului au caracter informativ si sunt documentate sau modificate de catre vanzator conform fiselor/site-urilor de prezentare ale producatorilor. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante conform informatiilor primite de la producatori, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.

ARTICOLUL 5 - CONFIDENȚIALITATE - PUBLICITATE

Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre cumparator vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de cumparator cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al vanzatorului.

Datele personale ale cumpărătorului persoană fizică, precum serie și număr de buletin și CNP vor fi folosite de către vânzător strict pentru facturare. 

ARTICOLUL 6 - ÎNCĂLCAREA TERMENULUI - PENALITĂȚI

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a comenzii, vanzatorul este obligat sa anunte cumparatorul de termenul estimat de finalizare a livrarii. Cumparatorul va avea dreptul sa revendice daune suplimentare de la vanzator, cand este permis de lege, in cazul neindeplinirii totale sau partiale din partea vanzatorului a executarii contractului in conformitate cu termenele stabilite. In cazul in care cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut in factura emisa de vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din suma datorata. In cazul in care vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.

ARTICOLUL 7 - FACTURARE - PLĂȚI

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in comanda. Vanzatorul va emite catre cumparator o factura pentru bunurile si serviciile livrate, obligatia cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform legislatiei in vigoare.

Daca se doreste refacturare, modificarea datelor de facturare presupune stornarea facturii initiale si emiterea unei noi facturi. Refacturarea se poate face doar in cadrul aceleiasi luni contabile .Te rugam sa tii cont de faptul ca refacturarea este posibila doar in variantele: persoana juridica – persoana juridica, nu persoana juridica – persoana fizica

ARTICOLUL 8 - RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI

Livrare

Vanzatorul se obliga sa expedieze bunurile si serviciile prin curier catre cumparator sau sa le predea personal la un punct de lucru inregistrat.

Transport - Ambalare

In afara de cazul in care este agreat de vanzator si cumparator diferit, vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu bunurile si serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care vanzatorul colaboreaza. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a bunurilor si serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare pe un mediu durabil (tiparit / mail sau pe site in contul cumparatorului).Vanzatorul va efectua livrare bunurilor si serviciile pe teritoriul Romaniei.

ARTICOLUL 9 - ACCEPTAREA ȘI DREPTUL LA RENUNȚARE

Acceptarea va fi facuta atunci cand bunurile si serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in comanda. In cazul in care cumparatorul descopera ca produsele livrate sau serviciile furnizate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci vanzatorul va aduce la conformitate produsele si serviciile in termen maxim egal cu termenul de executie al comenzii, fara a imputa cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, vanzatorul va respecta prevederile O.U.G. 34/2014 si va aplica politica de returnare. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre cumparator, in conditiile legislatiei.

ARTICOLUL 10 - GARANȚII

Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in certificatul de garantie emis de catre vanzator sau de un furnizor al vanzatorului, acestea garanteaza cumparatorul impotriva oricarei non conformitati care poate afecta intreaga sau o parte a bunurilor

ARTICOLUL 11 - RESPECTAREA LEGILOR ȘI STANDARDELOR

Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la fabricarea, asamblarea, manipularea, transportul, depozitarea, ambalarea sau livrarea bunurilor si serviciilor si aplicabile la sanatate, securitate, mediu.

ARTICOLUL 12 - RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre vanzator a oricarei din obligatiile sale conform comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.

Promotiile sunt valabile in limita stocului disponibil.

Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de orice fel implicati in executarea comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile contractuale.

ARTICOLUL 13 - PRET DERIZORIU SAU CARACTERISTICI ERONATE

Vanzatorul face toate eforturile in a furniza informatii corecte despre pretul si caracteristicile produselor. E posibil ca unele preturi si/sau caracteristici sa fie eronate. In cazul inregistrarii unei comenzi cu un pret derizoriu, vanzatorul are dreptul sa anuleze comanda cumparatorului. In cazul inregistrarii unei comenzi pentru un produs cu caracteristici eronate, vanzatorul va depune toate eforturile in vederea livrarii catre cumparator a unui produs cu caracteristici cat mai apropiate de cele prezentate in site la momentul plasarii comenzii. Daca cumparatorul nu este de acord cu propunerile vanzatorului, vanzatorul are dreptul sa anuleze comanda cumparatorului.

ARTICOLUL 14 - ÎNCĂLCARE - TERMINARE

Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, cumparatorul va notifica vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre parti in termen de 3 zile de la notificare. Cumparatorul poate sa anuleze o comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-urile vanzatorului.

ARTICOLUL 15 - FORȚA MAJORĂ

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

ARTICOLUL 16 - LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu vanzatorului.

Explicațiile termenilor:

·         Cumpărător: persoana fizică, firmă, companie sau altă entitate juridică care emite o comanda.

·         Vanzator: societatea comercială Aseyda Cosmetic Boutique SRL, RO43510747, J23/6388/2020, cu sediul in Berceni, Ilfov - Bulevardul 1 Mai nr. 61 Bis.

·         Comanda: un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care vânzătorul este de acord să livreze bunurile și serviciile iar cumpărătorul este de acord să primească aceste bunuri si servicii si să facă plata acestora.

·         Contract:Comanda confirmată de către vânzator prin emiterea facturii fiscale. Incheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale si nu la plasarea comenzii sau la emiterea confirmării  comenzii.

·         Drepturi de proprietate intelectuală (in cele ce urmeaza DPI): toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

·         Specificatii: toate specificatiile si/sau descrierile bunurilor si serviciilor asa cum sunt precizate in comanda.

Urmariti-ne pe Facebook